wstecz

Audycje muzyczne

w Pałacu Młodzieży są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowisk szkolnych dodatkowymi zajęciami dla uczniów z zakresu edukacji muzycznej. Staramy się, aby forma interaktywnych koncertów była jak najbardziej atrakcyjna i konkurencyjna. W tym celu wykorzystujemy mocne strony placówki, a są nimi m.in. doskonałe zaplecze techniczne, nowoczesna sala koncertowa, a przede wszystkim profesjonalna kadra dydaktyczna.

 

Audycje muzyczne adresowane są do dzieci będących na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym, jako rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach i zajęciach. Warto podkreślić fakt, że odbiorcami naszych audycji są między innymi dzieci niepełnosprawne, a także pochodzące ze środowisk wykluczonych społecznie, które traktują muzyczne spotkania jako terapię i jednocześnie integrują się z uczniami z innych szkół. 


Comiesięczne spotkania przybliżają dzieciom różne style i epoki muzyczne. Służą temu różnorodne środki przekazu: śpiew, gra na instrumentach, taniec, prezentacje multimedialne, zabawy integracyjne i konkursy z nagrodami. Dbamy o to, aby każdą audycję uatrakcyjnił występ artystów ze szkół muzycznych lub akademii muzycznej, a także grupy taneczne i wokalne z Pałacu Młodzieży. W ten sposób uczestnicy mogą poczuć wagę występu na żywo. Jednocześnie młodzi artyści występujący na scenie nabierają doświadczeń i dzielą się swoim talentem i pasją z rówieśnikami. Podczas każdej audycji uczniowie mobilizowani są do czynnego udziału w spotkaniu poprzez aktywne słuchanie metodą Batii Strauss, naukę utworów wokalnych, kanonów rytmicznych, prostych kroków tanecznych, czy też grę na instrumentach perkusyjnych.

audycja muzycznaaudycja muzyczna audycja muzyczna audycja muzyczna audycja muzyczna

 

26.04.2021

Audycja muzyczna pt. :"A co tam na naszych Kujawach?" - Cudze chwalicie, swego nie znacie.

„Lud kujawski, wydatna odrośl ludu Wielkopolskiego, zamieszkując kraj żyzny, w położeniu handlownem, nad spławną Wisłą i uprawiając ziemię obfity plon wydającą, odznaczał się z dawna zamożnością i dobrym bytem.  (…) Wystawiano sobie Kujawy jako kraj mlekiem i miodem płynący, kraj hulanki, pełen gładkich dziewek. Mówią o tem piosnki różne. Lecz czasem i niekorzystnie, acz bezzasadnie o Kujawach się wyrażają, co chyba tylko samych niekiedy Kujawiaków może być dziełem lub zazdrośnych Mazurów…”
Tak pisał Oskar Kolberg we wstępie do I Tomu opracowań zwyczajów i życia na Kujawach, a opis ten idealnie wpisuje się w zawadiacki obraz kobiet i mężczyzn żyjących tutaj na przełomie XIX i XX wieku. Audycja pt. „ A co tam na naszych Kujawach- cudze chwalicie swego nie znacie” przenosi nas na chwilę do krainy, która charakteryzowała się odrębnym strojem, gwarą, zwyczajami i tradycjami. Piosenki pasterskie, obyczajowe i miłosne przeplecione są dziecięcymi zagadkami i bajkami, których oryginalna forma nie przetrwała do dzisiaj, a znaleźć ją możemy  jedynie na pożółkłych kartach starych tomów Oskara Kolberga… Audycja ma charakter słuchowiska słowno- muzycznego. 

 

22.04.2021

A co tam na naszych Kujawach - pieśni miłosne i obyczajowe Kujaw, Krajny i Pałuk.

Do jej przygotowania audycji wykorzystano materiały: Teksty: - „Oblicze miłości w kulturze muzycznej w kontekście treści słowno- muzycznych folkloru regionu kujawskiego” - Piotr Beciński - Kacper Gacka - Patrycja Cywińska-Gacka Muzyka: - Kapela im. Tadeusza Kubiaka - Śpiew - Patrycja Cywińska-Gacka, Michał Gacka - akompaniament, instrumenty perkusyjne - Michał Gacka Zdjęcia (źródło - internet) Montaż: Mateusz Dąbrowski Scenariusz i opracowanie: Patrycja Cywińska-Gacka.

26.03.2021

Audycja muzyczna pt.: "A co tam na naszych Kujawach?" - tradycyjne przyśpiewki, obrzędy i zwyczaje.