Język angielski dla ambitnej młodzieży

W tym roku szkolnym prowadzę pięć różnych grup, na różnych poziomach zaawansowania:
- poziom A2/B1 (średnio-zaawansowany niższy) dla gimnazjalistów,
- poziom B1/B2 (średnio-zaawansowany) dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- repetytorium gimnazjalne (przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego) dla trzeciej klasy gimnazjum,

 

Każda grupa liczy minimum 15 osób. W skład grupy wchodzą uczestnicy dobrani pod względem kompetencji językowych, poziom znajomości języka angielskiego jest zbliżony, dzięki czemu jest możliwa efektywna nauka.
Zajęcia w każdej z grup odbywają się dwa razy w tygodniu po 70 minut; co daje w sumie trzy godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia trwają od połowy września do końca roku szkolnego z przerwą na ferie zimowe.

 

Uczniowie są zobowiązani posiadać na zajęciach własny podręcznik i ćwiczenia, przybory do pisania i notatnik i oczywiście uczestniczyć systematycznie w zajęciach.

Uczniowie, którzy będą chcieli kontynuować naukę języka angielskiego w Pałacu w kolejnym roku szkolnym, mogą zarezerwować sobie miejsce. Rezerwację należy potwierdzić w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

Zajęcia kładą nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych, to jest praktycznego zastosowania języka
w życiu codziennym. Aby móc porozumiewać się w języku obcym trzeba przede wszystkim dużo rozumieć ze słuchu. W związku z tym, na zajęciach poświęcam dużo uwagi na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. Wykorzystuję nagrania i filmy, aby uczniowie mieli możliwość „osłuchania” się z różnorodnymi akcentami i przyzwyczaili się do naturalnego tempa mowy. 

W trakcie zajęć, oprócz słuchania, ćwiczone są wszystkie pozostałe sprawności; mówienie, pisanie i czytanie. Duży nacisk kładę też na wzbogacanie zasobu słownictwa i nie zaniedbuję nauki gramatyki.

Uczestnicy zajęć wpłacają składkę do kasy Rady Rodziców w wysokości 300 złotych za cały rok szkolny. Składkę można rozłożyć na dowolne raty.

 

Jak się zapisać?
Proszę dzwonić na mój numer komórki. Musimy ustalić, który poziom kursu jest odpowiedni.
Joanna Bielińska, nauczycielka języka angielskiego w Pałacu Młodzieży.

 

Informacje na temat ogólnie przyjętych określeń poziomów zaawansowania językowego

 

 

aktualizacja 17.04.2018   ©  Pałac Młodzieży