Język niemiecki

Nauczanie języka niemieckiego ma w Pałacu Młodzieży już wieloletnią tradycję. Naszą ofertę zawsze staramy się dostosować do potrzeb i zainteresowań młodych mieszkańców Bydgoszczy. Uczą się z nami uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i młodzież szkół średnich. Obecnie grupy języka niemieckiego wchodzą w skład Działu Edukacyjnego. Celem naszej pracy jest nie tylko nauczanie i propagowanie języka niemieckiego, ale także przekazywanie szeroko rozumianej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Dlatego w planie pracy każdej z grup znaleźć można wiele elementów krajoznawczych dostosowanych do poziomu opanowania języka oraz specyfiki zajęć. Na naszych spotkaniach rozmawiamy o geografii, historii, polityce, kulturze i obyczajowości tych krajów, ale przede wszystkim poznajemy życie codzienne ich mieszkańców. Korzystamy przy tym z sali bardzo dobrze wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe oraz materiały krajoznawcze nadsyłane przez wydawnictwa, ambasady i instytuty kulturalne krajów niemieckojęzycznych.
Uczniowie szczególnie zainteresowani pogłębieniem znajomości języka niemieckiego i skonfrontowaniem swoich umiejętności z rówieśnikami spoza własnej grupy co roku reprezentują Pałac Młodzieży w konkursach języka niemieckiego, w których niejednokrotnie osiągali sukcesy. Jedną z naszych propozycji jest grupa Multi-DACH” przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy uczą się języka niemieckiego przynajmniej od dwóch lat. Ponieważ celem spotkań jest uczenie się języka wspomagane multimedialnie, szczególnie poprzez wykorzystanie Internetu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej Pałacu Młodzieży. Daje to możliwość nie tylko doskonalenia znajomości języka niemieckiego nowoczesnymi metodami, ale także wykorzystywania najnowszych sposobów przekazywania i zdobywania informacji oraz poznawania i utrzymywania kontaktów z młodymi ludźmi z całego świata. Drugi człon nazwy grupy nie jest przypadkowy. Tworzą go bowiem pierwsze litery nazw krajów niemieckojęzycznych (Deutschland, Austria, Confederatio Helvetica), których poznawanie jest (obok stałego doskonalenia znajomości języka) jednym z celów naszej wspólnej pracy.

 

Język niemiecki w Pałacu to jednak nie tylko systematyczny udział w całorocznych zajęciach. Nasi uczestnicy (szczególnie z grup zaawansowanych) doskonalą znajomość języka, uczestnicząc w charakterze pilotów i młodzieżowych tłumaczy w Bydgoskich Impresjach Muzycznych – międzynarodowej imprezie organizowanej co roku przez Pałac Młodzieży. Takie kontakty są świetnym uzupełnieniem zajęć. Dają możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach, motywują do jeszcze większej aktywności i pilniejszej nauki. Od wielu lat organizujemy dla naszych uczestników Konkurs na przekład literacki z języka niemieckiego, który daje możliwość wypróbowania swych sił w trudnej sztuce translacji oraz zdobycia cennych nagród. Uczniowie wszystkich bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych mogą natomiast wziąć udział w Konkursie na krótki tekst prozą pisany w języku niemieckim pn. „Młodzi XXI wieku”. Jego celem jest zainteresowanie ludzi młodych zagadnieniami psychologicznymi, etycznymi i filozoficznymi oraz zachęcenie ich do pisemnego wyrażenia swoich przemyśleń w języku niemieckim. W dotychczasowych edycjach uczestnicy pisali np. o szczęściu, wartościach i wzorcach swego postępowania, wiedzy i mądrości, o swoim rozumieniu prawdy, miłości i przyjaźni, piękna i dobra, o muzyce i własnej recepcie na życie. Tradycją konkursu stały się spotkania połączone z uroczystym ogłoszeniem werdyktu i rozdaniem nagród. W ubiegłych latach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach zaproszonych gości, specjalistów różnych dziedzin, np. na temat miłości w literaturze niemieckiej, piękna sztuki niemieckiej, muzyki niemieckiego romantyzmu, współczesnego kina niemieckiego, niemieckiej filozofii klasycznej, rozumienia pojęcia patriotyzmu, zbiorów Galerii Drezdeńskiej czy germanizmów w polszczyźnie ogólnej i regionalnej. Oba nasze konkursy spotykają się nie tylko z zainteresowaniem uczniów, ale zyskały również aprobatę bydgoskich władz oświatowych, które przyznały im wielokrotnie dofinansowanie w postaci grantów. Mamy nadzieję, że liczba osób chętnych do wzięcia udziału w proponowanych przez nas całorocznych zajęciach językowych i konkursach będzie z każdym rokiem coraz większa.

ZAPRASZAMY!

  • Zdjęcie: 4.jpg
  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 7.jpg
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 6.jpg
  • Zdjęcie: 8.jpg

aktualizacja 17.04.2018   ©  Pałac Młodzieży