Tajemnice WWW

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej, które opanowały podstawową obsługę komputera. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin dydaktycznych (3x45 min.).
Podczas tych zajęć przygotowujemy do sprawnego posługiwania się zasobami internetowymi oraz do celowego korzystania z różnych źródeł informacji, środków jej prezentacji i przekazu. Jest to okazja do poznania różnorodności wiedzy informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitości narzędzi do tworzenia stron internetowych. Ta wiedza umożliwia przygotowanie do samodzielnego tworzenia stron WWW według własnych projektów, co kształci i rozwija uzdolnienia uczestników. Takie podejście umożliwia przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym.

 

Zajęcia prowadzi i informacji udziela - Małgorzata Wojciechowska.
malgosia.w@palac.bydgoszcz.pl

 

aktualizacja 23.09.2019   ©  Pałac Młodzieży