Vademecum

To innowacyjny, interdyscyplinarny program edukacyjny dla młodych pasjonatów różnych dziedzin, dla aktywnych i ciekawych świata dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które stawiają pytania i poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania.

 • Zajęcia Vademecum rozbudzają u dzieci ambicję oraz aspiracje związane z własnym rozwojem i edukacją
 • Dzięki tej idei najmłodsi uczniowie mogą poszerzać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin
 • Ukazywane są im związki nauki z praktyką życia oraz wzajemne powiązania między wieloma dyscyplinami (w ramach wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, zajęć warsztatowych i wycieczek edukacyjnych)
 • W pasjonujący, nieschematyczny, zachęcający dzieci do stawiania pytań, dialogu oraz własnej aktywności sposób prezentowane są zagadnienia z: matematyki, astronomii, informatyki, historii, filozofii, literatury, historii sztuki, muzyki, teatru, socjologii, savoir-vivre’u, filmu, tradycji świętowania, recytacji, sztuki retoryki.

 

VADEMECUM, to zajęcia dla KAŻDEGO DZIECKA (od 7 do 10 lat)

 • umożliwiają najmłodszym spotkanie i dialog ze specjalistami różnych dziedzin
 • służą przybliżeniu zagadnień wykraczających poza szkolny program
 • rozbudzają potrzeby poznawcze
 • ukazują znaczenie wiedzy w życiu człowieka
 • przygotowują do odbioru różnych dziedzin sztuki poprzez zajęcia warsztatowe, wycieczki do instytucji kultury
 • wspierają poznanie języka i narzędzi różnych dziedzin nauki i sztuki
 • uczą współpracy w grupie

 

aktualizacja 17.04.2018   ©  Pałac Młodzieży