Warsztaty Informatyczne - zabawa w kotka i myszkę

Biorą w nich udział dzieci w wieku od 7 do 13 lat, uczestniczących w zajęciach Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” w Pałacu Młodzieży. Wszystkie dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.
Nadrzędnym celem podejmowanych podczas warsztatów działań jest rozładowanie napięć poprzez takie formy aktywności, które umożliwią łagodzenie i eliminowanie negatywnych i społecznie niepożądanych norm i obyczajów w zachowaniach dzieci. Planowane zajęcia uwzględniają stwarzanie sytuacji, które umożliwią budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, w których dziecko będzie mogło siebie poznać, dostrzec i docenić swoje mocne strony, aby następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach życiowych.
Zajęcia podzielone są na dwa bloki, które realizowane są jednocześnie  w dwóch grupach wiekowych: I – blok warsztatów informatycznych; II – zajęcia ogólnorozwojowe i terapeutyczne.
Zajęcia informatyczne pokazują jak posługiwać się komputerem w stopniu podstawowym i celowo korzystać z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu.

 

Zajęcia prowadzi i informacji udziela - Małgorzata Wojciechowska.
malgosia.w@palac.bydgoszcz.pl

 

 

aktualizacja 24.04.2018   ©  Pałac Młodzieży