Deklaracja kontynuacji

udziału w zajęciach jest dostępna tutaj lub w sekretariacie Pałacu Młodzieży.

Deklarację należy składać u nauczycieli prowadzących zajęcia do końca roku szkolnego bądź w czasie wakacji do 13.08.2021 w sekretariacie PM.

od 23.08.2021 odblokowana zostanie możliwość zapisów na zajęcia

Terminy rekrutacji

do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022:

  • złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach - do 13.08.2021
  • Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe - od 23.08 do 4.09.2021
  • Badanie uzdolnień kierunkowych - od 6.09 do 9.09.2021
  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 10.09.2021 godz 17.00
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjetych - 13.09.2021 godz. 15.00
  • Rekrutacja uzupełniająca - od 14.09.2021

Pałac MłodzieżyInformujemy, że Pałac Młodzieży w Bydgoszczy od 9.11.2020 pracuje w trybie stacjonarnym.

UWAGA!
  • - jeżeli masz temperaturę, kaszel, czujesz się źle - pozostań w domu
  • - jeżeli jesteś uczniem klasy, która objęta jest kwarantanną - pozostań w domu
  • - jeżeli członkowie Twojej rodziny pozostają w izolacji lub kwarantannie - pozostań w domu.
Pozostałych uczestników serdecznie zapraszamy!

 

Muzyczna laurka dla mamy, część 1

Zarządzenie p.o. dyrektora Pałacu Młodzieży nr 16/2020 z dnia 23.10.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Muzyczna laurka dla mamy, część 2