wstecz

Zespół taneczny AMULET (13-20 lat), kontynuacja/nabór uzupełniający dla dziewcząt tańczących (test k

nauczyciel: Anna Bebenow

Zespół Taneczny "Amulet" ma wieloletnią tradycję. Należą do niego tancerki w wieku 18-20 lat. Podczas zajęć doskonalą technikę tańca współczesnego, klasycznego, jazzowego oraz inne techniki taneczne. Pracują nad świadomością ciała, gibkością, koordynacją ruchową. Poprzez ćwiczenia z tańca klasycznego, czyli baletu, kształtują prawidłową sylwetkę, doskonalą technikę wykonywanych ćwiczeń oraz pracują nad rozciągnięciem mięśni, piruetami i skokami. Technika tańca współczesnego daje im możliwość pracy nad plastyką ruchu, improwizacją, stosowaniem elementów akrobatyki.

Dla jeszcze większego rozwoju tancerki z zespołu "Amulet" często uczestniczą w warsztatach z różnych technik tanecznych. Co roku pracują nad nowymi choreografiami, które prezentują podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów i festiwali tanecznych. Efektem tego są liczne nagrody i puchary zdobyte przez zespół. Swoimi pokazami "Amulet" uświetnia również imprezy organizowane przez placówkę oraz różne instytucje działające w środowisku bydgoskim, stanowiąc ich oprawę artystyczną. Zapraszamy dziewczęta, które mają już duże doświadczenie taneczne!

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.